به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، شاخص کل بورس تهران در روز شنبه صعود 73 هزار و 257 واحدی داشت. روز یکشنبه نیز شاخص 40 هزار و 850 واحد رشد کرد.

 در روز دوشنبه شاخص رشد اندک هزار و 304 واحدی داشت اما روز سه‌شنبه 37 هزار و 690 واحد بالا آمد.

اما در آخرین روز معاملاتی هفته روند صعودی شاخص کل متوقف شد و 3 هزار و 651 واحد ریزش کرد. در حالی که شاخص هم وزن به صعود  ادامه داد و در روز چهارشنبه بیش از 10 هزار واحد صعود کرد.

بازدهی هفته

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم 2 میلیون و 514 هزار و 680 واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 149 هزار و 391 واحد بالا‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس مثبت 6.3 درصد شد.

شاخص هم وزن در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 69 هزار و 392 واحد بالا‌تر ایستاد و بازدهی مثبت 8.8 درصدی را ثبت کرد.

رشد معاملات خرد سهام

در این هفته، میانگین ارزش معاملات بازار سهام 88 هزار و 52 میلیارد تومان بود که 28 درصد کمتر از هفته پیش بود. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز 21 هزار و 121 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 17 هزار و 627 میلیاردی هفته پیشین، افزایش 20 درصدی داشته است.

کاهش میانگین هفتگی ارزش صف‌های فروش

میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 51 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین 24 میلیارد تومان کمتر بود و افت 32 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته 83 میلیارد تومان بود که در روز چهارشنبه ثبت شد و کمترین رقم 22 میلیارد تومان بود که در روز سه‌‌شنبه ثبت شد.

رشد میانگین هفتگی ارزش صف‌های خرید

میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر 2 هزار و 509 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 951 میلیارد تومان بیشتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید 61 درصد افزایش یافته است. بالاترین رقم هفته 3 هزار و 338 میلیارد تومان بود و در روز سه‌‌‌شنبه ثبت شد و پایین‌ترین رقم به روز یک‌شنبه برمی‌گردد که هزار و 988 میلیارد تومان بود.

افزایش ورود سرمایه حقیقی

در هفته اخیر شاهد تداوم ورود پول حقیقی به بازار بودیم. روز شنبه 2 هزار و 502 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بورس شد که بالاترین رقم هفته بود. روز یکشنبه نیز هزار و 228 میلیارد تومان وارد شدو

 در روز دوشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار 677 میلیارد تومان بود و روز سه‌شنبه هزار و 367 میلیارد تومان پول حقیقی وارد شد.

در روز چهارشنبه نیز برای چهاردهمین روز معاملاتی متوالی ورود پول ادامه داشت و هزار و 852 میلیارد تومان پول حقیقی وارد شد.

در مجموع کل هفته 7 هزار و 626 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد و میانگین روزانه ورود پول حقیقی هزار و 525 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته قبل رشد 106 درصدی داشته است.