شهرخبر

بنیاد شهید به عکس الداغی، «ریش» اضافه کرده؟ + تصویر

بنیاد شهید به عکس الداغی، «ریش» اضافه کرده؟ + تصویر

اعتمادآنلاین، انتقاد یاسر عرب، فعال اجتماعی را بازتاب داد که ضمن انتشار تصویری مدعی شده، بنیاد شهید به تصویر صورت حمیدرضا الداغی ریش اضافه کرده!
بنیاد شهید به عکس الداغی، «ریش» اضافه کرده؟ + تصویر

۲۱۲۲۰