محرومیت ۲ ورزشکار کشورمان به خاطر دوپینگ

 شورای صدور رای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ، پژمان کرزه ای، ورزشکار رشته دوی صحرانوردی و بهزاد مصطفوی، دونده سه هزار متر را به مدت سه سال محروم کرد.

آزمایشگاه مرجع بین المللی مبارزه با دوپینگ ماده ممنوعه اریتروپویتین از گروه S۲ لیست مواد و روش‌های ممنوعه وادا را دلیل مثبت اعلام شدن تست هر دو ورزشکار اعلام نموده، که افسران کنترل دوپینگ ایران نادو در خلال رقابت‌های لیگ دوومیدانی نمونه آن‌ها را اخذ نموده بودند.

با عنایت به ماده ۱-۸-۱۰ از مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با دوپینگ ایران مبنی بر پذیرش کتبی تخلف و قبول مجازات معین شده توسط هر دو ورزشکار، شورای صدور رای ایران نادو بدون انجام مراحل دادرسی و تشکیل جلسه این شورا، ۱ سال از حکم محرومیت ۴ ساله آنان کاسته و آنان را ۳ سال از فعالیت ورزشی محروم می‌کند.

به استناد رای ایران نادو، پژمان کرزه‌ای و بهزاد مصطفوی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ از شرکت در کلیه مسابقات داخلی، خارجی و فعالیت‌های ورزشی رسمی در همه رشته‌های ورزشی محروم شدند.

محرومیت ۲ ورزشکار کشورمان به خاطر دوپینگ