لطفا مجوز برگزاری بازی های همزمان لیگ را بگیرید؛ میزبانی جام ملت های آسیا پیشکش!