مقایسه قیمت خودرو در تهران و دبی / بنز ۲ میلیاردی در ایران ۱۷ میلیارد است