طح جدید پایداری‌ها برای تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با کشورهای متخاص/ مطرحی که رفع‌کننده ابهام نیست