شهرخبر

ایجاد کمیته ای با موضوع آمایش آموزش عالی در وزارت علوم

ایجاد کمیته ای با موضوع آمایش آموزش عالی در وزارت علوم

رئیس دانشگاه تهران از ایجاد کمیته ای درباره وضعیت آمایش عالی پس از تاکیدات رهبر انقلاب با حضور برخی روسای دانشگاهها در وزارت علوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، چند سالی است موضوع طرح آمایش آموزش عالی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور با هدف ساماندهی و متوازن سازی گسترش آموزش عالی به منظور توزیع عادلانه منابع، ایجاد فرصتهای برابر و جلوگیری از فعالیتهای تکراری با راهبرد مأموریت گرا کردن مؤسسات آموزش عالی با نگاهی آمایشی در کشور در حال اجراست.

تعیین ماموریت های محلی، استانی، منطقه ای، ملی و بین المللی برای دانشگاهها، ادغام موسسات آموزش عالی، افزایش یا کاهش ظرفیت جذب رشته ها حذف یا اضافه کردن رشته ها از جمله محورهای این سند است.

 

پس از تذکر رهبر انقلاب به مسئولان آموزش عالی در این خصوص و بحث به روز شدن نقشه جامع علمی کشور در دیدار با دانشجویان مسئولان وزارت علوم از در دستورکار قرارگرفتن این مسئله خبر دادند.

رئیس دانشگاه تهران نیز از ایجاد کمیته ای به همین منظور در وزارت علوم با حضور برخی از روسای دانشگاهها و معاونان وزارت علوم خبر داد.

مقیمی در این باره به تسنیم گفت: در دیدار رهبر انقلاب با دانشجویان یکی از نکاتی که از سوی ایشان مورد تاکید قرار گرفت و قبلا هم تاکیداتی در این زمینه داشتند حرکت رشته های علمی به سمت نیازها و ایجاد اشتغال و بازارکار بود.

وی افزود: بر همین اساس اقای وزیر دستور دادند و کمیته ای شکل گرفته تا بتوانیم درباره منویات رهبری در این باره فکر کرده و اقداماتی را اجرایی کنیم.

مقیمی با بیان اینکه در توسعه و حذف یک رشته تنها ملاک ما بازار کار نیست، ادامه داد: برخی رشته های دانشگاهی اصلی و بنیادی است و سایر رشته ها از آنها ارتزاق می کنند البته نمی توان بازار کار را نادیده گرفت موانعی در این مسیر وجود دارند که نمی توان آنها را نادیده گرفت یکی از مهمترین موانع این است که برخی اساتید با برخی رشته ها، زیادی اخت پیدا کردند سرفصل هایی را نوشته و مطالعه کردند. تحول و تغییر برای  آنهاا ز نظر روانی کار سختی است.

وی با اشاره به اینک برای ما آینده کاری  دانشجویان و مفید بودن رشته ها اهمیت دارد، گفت: با این رویکرد در رشته ها بازنگری هایی را انجام می دهیم.برخی رشته های موجود  را به سمت گرایش های کاری سوق می دهیم و و برخی رشته  که باید منسوخ شود را منسوخ می کنیم. این کار را به تدریج در دانشگاه تهران انجام می دهیم که با فرمایشات  رهبری سرعت کار را بیشتر می کنیم.

مقیمی ایجاد پردیس علم و فناوری دانشگاه تهران را به عنوان یکی از زمینه های ایجاد اشتغال و آشنایی دانشجویان با محیط کار دانست و افزود: دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه تهران با حضور در یک دوره کوتاه مدت کاروزی در محیط کار با روند کار آشنا می شوند و  فرصت مطالعاتی را هم برای اساتید در نظر گرفتیم. البته تلاش برای این تغییر باید از دورن خود دانشجو و استاد آغاز شود و رویکردی از بالا به پایین  نیست. قطعا اساتید به دلیل اهمیت آینده کاری  دانشجویان خود با تغییرات همراه خواهند شد.

وی با اشاره به عملکرد ستاد نقشه جامع علمی کشور در اجرای سند آمایش آموزش عالی گفت: مسئله ما نقشه نیست. مسئله اصلی اجرا است باید عملیاتی ورود کنیم والا در بعد برنامه ریزی و نقشه مسئله ای وجود ندارد.

انتهای پیام/