شهرخبر

نشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام

مسعود شهرستانی

نشست مشترک شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به میزبانی قوه مقننه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

نشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظامغلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه , محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظامغلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه , محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظامسعید جلیلی در نشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظامنشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظامغلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه , محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظامنشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظاممحمد باقر قالیباف رئیس مجلس و آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظاممصطفی میرسلیم در نشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظامغلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه , محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظامنشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظامغلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظامنشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظاممحسن رضایی و عباس کدخدایی در نشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظامنشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظامنشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظامغلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه , محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظاممحمد باقر قالیباف رئیس مجلس و آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظامنشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام