شهرخبر

عکس/ نصب تصاویر شهید خوش غیرت در نقاط مختلف تهران

نصب تصاویر شهید خوش غیرت در نقاط مختلف تهران

بنر تصاویر شهید خوش غیرت "حمیدرضا الداغی" در نقاط مختلف شهر تهران نصب شد.