به گزارش اکوایران؛ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در نامه‌ای به گمرک ایران خواستار این تغییر تعرفه‌ای شد؛ این تغییر در حالی صورت گرفته که براساس قانون بودجه سال 1401 کل کشور حقوق گمرکی این 7 ردیف از چهار درصد به یک درصد کاهش یافته بود، اما در سال جاری وزارت صمت اقدام به بازگرداندن تعرفه‌ آنها کرده است.

 علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک در نامه ابلاغی به گمرکات کشور آورده که مهلت اعتبار این بخشنامه تا پایان سال 1402 است.

در این نامه آمده است، حقوق گمرکی ۷ ردیف مدنظر پیش از این به موجب بخشنامه ۲مورخ 15 آذر سال گذشته به استناد قانون الحاق بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از چهار درصد به یک درصد کاهش یافته بود که حال با ابلاغیه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش حقوق گمرکی ۷ ردیف تعرفه مذکور منتفی و مشمول حقوق گمرکی چهار درصد می شوند.

از سوی دیگر به پیوست تصویر نامه شماره ۷۱۸۰۵ مورخ 22 فروردین سال جاری دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت حقوق گمرکی ردیف تعرفه ۷۶۱۲۹۰۲۰ با شرح (---- قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی) از چهار درصد به یک درصد کاهش می‌یابد.

گمرک 111111