شهرخبر

مُهر تایید رئیسی بر ماجرای اهدای خودروهای شاسی بلند به نمایندگان؟

رئیس جمهور گفت: باید با مافیای خودرو برخورد شود. پرونده‌های آنها در حال بررسی است و از هیچ موردی چشم پوشی نشده است.

استیضاح وزیر صمت درحالی امروز در مجلس در جریان است که طی روزهای اخیر خبر اهدای خودرو شاسی بلند به برخی نمایندگان مجلسحاشیه ساز شده است.

گرچه وزیر صمت این ادعا را درمورد خودش رد کرد اما تلویحا از وقوع چنین اتفاقی در تاریخی دیگر خبر داد.

رئیس جمهور هم در دفاعیاتش از وزیر صمت اصل وقوع این اتفاق را تایید کرد و گفت:  باید با مافیای خودرو برخورد شود. پرونده‌های آنها در حال بررسی است و از هیچ موردی چشم پوشی نشده است. اولین مدعی در این زمینه دولت است. هر نقطه ای در مدیریت ببینیم که فساد و روابط ناسالم وجود دارد و ناکارآمدی وجود دارد، قبل از هر کس ما مدعی می‌شویم و حتما برخورد می کنیم. دولت قبل از هر بخشی مدعی برخورد با فساد و ناکارآمدی است. این برنامه دولت است.

وی گفت: در باره مساله واگذاری خودرو در غیر روال معمول گفتم باید مسئول این کار برکنار شود و برخورد قضایی شود که این کار اتفاق افتاد. مافیا و روابط ناسالم هر جا باشد برخورد می کنیم. خودرو به خاطر سود کلان حتما مورد توجه دست‌های ناپاک است.

منبع: اقتصادنیوز