معامله ستاره فوتبال و یک زن برای کمک به آزادی هرچه سریع‌تر از زندان