شهرخبر

ورود دادستانی به ترک‌فعل مسئولان در سیل اخیر بجنورد

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد گفت: مردم و مسئولان در ایجاد خسارت‌های سیل اخیر در این شهرستان مقصر هستند.