شهرخبر

بارش شدید باران و سیل باعث آبگرفتگی منازل روستایی در بجنورد

بارش شدید باران و سیل باعث آبگرفتگی منازل روستایی در بجنورد و روستاهای اطراف شد.در استان خراسان شمالی، شهرستان‌های بجنورد، شیروان و آشخانه سیل ۱۱ روستا را دربرگرفته است.