حضور سفرای چین و عربستان در مراسم روز ارتش ایران در آنکارا/عکس