تفتیش باشگاه بایرن مونیخ در رابطه با یک پرونده پولشویی