فوری/ توقیف نفتکش ایرانی توسط آمریکا

بر اساس این گزارش، این نفت‌کش حامل نفت ایران برای چین بوده است. 

به ادعای این منابع، توقیف یک نفت‌کش با پرچم جزایر مارشال در دریای عمان توسط ایران، واکنشی به این اقدام آمریکا بوده است. 

رویترز به نقل از سه منبع آگاه مدعی شد که توقیف این نفت‌کش ایران توسط آمریکا در چارچوب تحریم‌های ضدایرانی صورت گرفته است.

به ادعای شرکت امنیت دریایی انگلیس، توقیف نفت‌کش ایران توسط آمریکا حداقل پنج روز پیش از توقیف نفت‌کش با پرچم جزایر مارشال در دریای عمان توسط ایران روی داده است.