عکس| یامگا دور از استقلال!/ ابهام جدید در مورد ستاره فرانسوی