عکسی از پناه گرفتن مردم در حرم امام رضا (ع) بعد از زلزله