شهرخبر

فیلم/ اذعان کارشناس اینترنشنال به مفید بودن قابلیت‌های موشکی و اطلاعاتی سپاه

اذعان به قابلیت‌های موشکی و اطلاعاتی سپاه در اینترنشنال

کارشناس ضد ایرانی اینترنشنال: بخشی از سپاه از جمله توان موشکی هست که نیروهای دفاع از این مرز و بوم هستند که فردا به آنها احتیاج داریم.