جزئیات جدید از نزاع باغ شاهزاده ماهان کرمان / یک زن به کام مرگ فرو رفت