شهرخبر

شما نظر بدهید/ ترمیم کابینه سیزدهم در چه حوزه هایی بیشتر مورد نیاز است و چرا ؟

شما نظر بدهید/ ترمیم کابینه سیزدهم در چه حوزه هایی بیشتر مورد نیاز است و چرا ؟

نظرخواهی حاضر در صدد آن است که دیدگاه‌های شهروندان درباره عمق و گستردگی ترمیم کابینه شامل وزراء، و هم‌چنین استانداران، و به طور کلی بدنه دولت در حوزه مدیریتی منعکس شود.

ترمیم کابینه معمولا با هدف حل مشکلات موجود و ارتقای توان مدیریتی صورت می گیرد ولی در حال حاضر دولت سیزدهم درپی گره گشایی اقتصادی، تامین کسر بودجه و تامین منابع درآمدی در سال ۱۴۰۲ است، این اهداف با توجه به آنچه به دولت مربوط ‌می‌شود یعنی رفع تبعیض، ایجاد عدالت و رفاه برای مردم و مبارزه گسترده با فساد و عوامل ساختاری، سیاستی، و کارگزاری آن، این سوال را مطرح می‌کند گستردگی مفهوم ترمیم کابینه، باید تنها شامل وزراء کابینه باشد، یا برای مثال استانداران، مدیران کل و ... را نیز شامل شود؟

نظرتان را ذیل همین سوال به منظور انتشار در خبرآنلاین برایمان ارسال کنید.

۲۱۶۲۱۶