مرگ یک زن در درگیری دسته جمعی / در باغ شازده کرمان رخ داد