شهرخبر

تحلیل سخنرانی رهبری با فیلم تقطیع شده

به گزارش مشرق، یک کاربر فضای مجازی در توییتی نوشت:

تحلیل سخنرانی رهبری با فیلم تقطیع شده

تحلیل سخنرانی رهبری با فیلم تقطیع شده