فاجعه وزرای صمت و اقتصاد/ یکسری آدم گردن کلفت برای مردم مصیبت درست می‌کنند