فیلم شاگرد مکانیک که خودرو مشتری را له کرد!
حجم ویدیو: 22.47M | مدت زمان ویدیو: 00:00:43

به گزارش رکنا، شرح واقعه از این قرار است که شاگرد مغازه مکانیکی کنترل خودروی مشتری را از دست می دهد وعلاوه بر اینکه ماشین را دو مرتبه به دیوار می کوبد به تعمیر گاه  و وسایل آن هم خسارت وارد کرد.