هشدار یحیی به ستاره پرسپولیس : تو مامور مهار قایدی هستی !