تصمیم مهم یحیی در آستانه دربی؛ ستاره پرسپولیس نیمه دوم به بازی می آید