شهرخبر
میراث ایرانی

بازار سبزیجات | بازار سبزیجات شهر همدان

تصویر بسیار قدیمی از بازار سبزیجات شهر همدان در سال 1286 شمسی!

برای مشاهده تصویر بازار سبزیجات شهر همدان در سال 1286 شمسی با ما در ادامه همراه باشید.

تصویر بسیار قدیمی از بازار سبزیجات شهر همدان در سال 1286 شمسی!

بازار سبزیجات شهر همدان

برای مشاهده تصویر بازار سبزیجات شهر همدان در سال 1286 شمسی با ما در ادامه همراه باشید.

بازار سبزیجات شهر همدان در حدود سال ۱۲۸۶ شمسی

photo_2023-04-20_00-30-49

منبع: توییتر فارسی