پیولی: همه می‌گفتند میلان حذف می‌شود/ اسپالتی: نمی‌شد پنالتی ما را ندید