شهرخبر

رونمایی از «سامانه راداری ضدریزپرنده‌ها» در رژه روز ارتش + ویژگی‌های فنی و عکس

رونمایی از «سامانه راداری  ضدریزپرنده‌ها» در رژه روز ارتش + ویژگی‌های فنی و عکس

فارس نوشت: سامانه شهید جلیلوند به منظور افزایش توانمندی کشف پدافند هوایی در برد متوسط طراحی و تولید شده که جزو رادارهای آرایه فازی محسوب شده و قادر است اهداف ریز پرنده با سطح مقطع‌های پایین را کشف و شناسایی کند.

سامانه راداری شهید جلیلوند صبح امروز سه‌شنبه (۲۹ فروردین‌ماه) در حین برگزاری رژه روز ارتش رونمایی شد.

مراسم رژه روز ارتش صبح امروز سه‌شنبه (۲۹ فروردین‌ماه) با رژه محمول خودرویی، هوایی و دریایی تجهیزات ارتش برگزار شد. یکی از سامانه‌هایی که در این رژه جزو تجهیزات پدافند هوایی ارتش برای نخستین‌بار رژه رفت، سامانه راداری میان‌برد شهید جلیلوند است.

سامانه شهید جلیلوند به منظور افزایش توانمندی کشف پدافند هوایی در برد متوسط طراحی و تولید شده که جزو رادارهای آرایه فازی محسوب شده و قادر است اهداف ریز پرنده با سطح مقطع‌های پایین را کشف و شناسایی کند.

رونمایی از «سامانه راداری  ضدریزپرنده‌ها» پیشرفته در رژه روز ارتش + ویژگی‌های فنی و عکس

رونمایی از «سامانه راداری  ضدریزپرنده‌ها» پیشرفته در رژه روز ارتش + ویژگی‌های فنی و عکس

توان کشف اهداف در برد متوسط به صورت سه بعدی، قابلیت تاکتیکی واکنش سریع، مداومت کاری ۲۴ ساعته، استفاده از روش های نوین جهت افزایش دقت زاویه سنجی و استخراج ارتفاع اهداف پایداری عملیاتی و چابکی سامانه، قابلیت اتصال به شبکه یکپارچه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی، بهره‌گیری از فناوری نیمه هادی و استفاده از امکانات ضد جنگ الکترونیک جزو سایر ویژگی‌های این سامانه راداری میان‌برد است.

۲۱۲۲۰