شهرخبر

مراحل توقیف خودرو چگونه است؟

توقیف

در صورت کشف حجاب در خودرو، پیامک فقط از طریق سرشماره‌ای باعنوان« police » و فقط به شماره تلفن مالک خودرو ارسال می‌شود.

به گزارش مشرق، نحوه ارسال پیامک درصورت کشف حجاب در خودرو به این صورت است که‌ پیامک فقط از طریق سرشماره ای باعنوان « police » ارسال می‌شود؛ آن هم فقط به شماره تلفن همراه صاحب خودرو.

گفتنی است طرح جدی پلیس در راستای مقابله با کشف حجاب از صبح روز شنبه ۲۶ فروردین در معابر، اماکن و خودروها کلید خورد.

بر پایه این گزارش، پلیس با استفاده از سامانه، دوربین‌ها و تجهیزات هوشمند نسبت به شناسایی افرادی که کشف حجاب کرده اند اقدام می‌کند و با ارسال پیامک به افراد به آنها تذکر می‌دهد؛ اگر شخص برای بار اول به سر پیامکی که برایش پیام ارسال کرده است اعلام کند که اشتباهی صورت گرفته، پلیس این موضوع را می پذیرد؛ هرچند که به گفته سردار رادان مستندات پلیس کاملا درست بوده و امکان خطا در دوربین‌های به کار گرفته شده در طرح عفاف و حجاب وجود ندارد.

اگر برای بار دوم پیامک کشف حجاب به فرد ارسال شود دیگر هیچ گذشتی در کار نخواهد بود و فرد در ادامه با مدارک و مستندات به مرجع قضایی معرفی می‌شود.

در راستای اجرای طرح عفاف و حجاب در حوزه‌های صنفی، اصنافی که متصدیان آن کشف حجاب کرده باشند بعد از تذکر و اخطار پلمب، پلمب می‌شوند؛ همچنین خودروهایی که در آن کشف حجاب صورت گرفته باشد بعد از تذکر و توجه، توقیف خواهند شد.

منبع: فارس