فروش رایانه در بازار خرده فروشی نصف شد/ لپ تاپ 300 میلیون تومان