تصاویر | آسمان تهران میزبان جنگنده‌های ارتش | حضور ۱۰ جنگنده بومی در رژه هوایی