رژه هوایی جنگنده‌ها و هواپیماهای ارتش در آسمان تهران