خبر فوری از پرسپولیس/ ۴۸ ساعت تا فاجعه حذف پرسپولیس از آسیا