درددل‌های یک هنرمند خادم قرآن در دیدار با مدیر صندوق اعتباری هنر