تله شیطانی 2 مرد برای جوان پولدار تهرانی / مردان مسلح در نقش مامور وزارت اطلاعات وارد عمل شدند