فیلم/ پرواز جنگنده‌های ارتش سودان بر فراز آسمان خارطوم