شهرخبر

امکان ارجاع بیماران از پزشک عمومی به متخصص در نسخ الکترونیک فراهم شد

امکان ارجاع بیماران از پزشک عمومی به متخصص در نسخ الکترونیک فراهم شد

مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: امکان ارجاع الکترونیک بیماران از سطح یک به دو در نسخه‌نویسی الکترونیکی وجود دارد.

محمد اسماعیل کاملی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه امکان ارجاع الکترونیک بیماران از سطح یک به دو در نظام ارجاع با اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی فراهم شده است، اظهار کرد: زمانی که بیمار به پزشک عمومی در مراکز بهداشتی و درمانی مشخص شده مراجعه کند، این امکان فراهم شده است که در صورت نیاز به ارجاع، بیمار به سطح 2 یا همان پزشک متخصص ارجاع داده شود.

مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران افزود: پزشکان در سراسر کشور به سامانه نسخه الکترونیک دسترسی دارند و بیش از 98 درصد نسخ بیمه سلامت به صورت الکترونیک صادر می‌شود، بنابراین این مسئله حاکی از آن است که در سراسر کشور تمامی پزشکان به سامانه نسخه الکترونیک دسترسی دارند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر این امکان فراهم شده که در صورت نیاز، بیمار در همان سامانه نسخه الکترونیک به سطح تخصصی ارجاع شود؛ ضمن اینکه امکان رصد بیمه‌شده و دریافت بازخورد ارجاع در سامانه ایجاد شده است و پزشک خانواده و پزشک سطح 2 می‌توانند اقدامات انجام شده برای بیمار را رصد و پیگیری کنند.

انتهای پیام/