شهرخبر

حضور باشکوه مردم مازندران ‌در راهپیمایی روز قدس

علوی‌تباران در حمایت از فلسطین در روز قدس شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند.

مازندران