شهرخبر

ورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندران

سیدولی شجاعی

در پی انتشار گزارشی از تخریب و به آتش کشیدن درختان زنده در چهاردانگه ساری، رئیس کل دادگستری مازندران دستور پیگیری فوری این موضوع را صادر کرد؛ رئیس شورای حل اختلاف مازندران پس از رسانه‌ای شدن خبر قطع‌، تخریب و به آتش کشاندن درختان نایاب و ممنوع‌القطع هیرکانی بلافاصله دستور پیگیری برخورد با عاملان این اتفاق ناگوار را صادر کرد.

ورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندرانورود دستگاه قضایی به موضوع قطع درختان جنگلی در کیاسر - مازندران