خبر فوری از پرسپولیس/ دو ستاره پرسپولیس مصدوم شدند