گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ایران و ژاپن/ تبادل نظر درباره تکمیل روند مذاکرات وین