شهرخبر
چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۹

نیسان حامل بار هندوانه در جاده هشترود - مراغه واژگون شد. عکس العمل مردم حاضر در محل حادثه را ببینید؛ این بار همه به کمک راننده نیسان آمدند و میوه‌های سالم را برای جلوگیری از خسارت بیشتر برای مالک بار جمع کردند.

آذربایجان شرقی