شهرخبر

وقتی شاه گفت بی‌سر و صدا به مردم نذری دهید

حسین دهباشی، مستندساز و تاریخ‌پژوه در کانال خود نوشت: ساواک پیشنهاد داده در کنار مراسم ماه محرم و جهت «ترغیب به شاه‌دوستی» نذری داده شده و «با تهیه نوار و فیلم و عکس از طریق وسایل ارتباط جمعی تبلیغات شایسته بعمل آید»، ولی شاه ضمن موافقت با «اطعام مساکین» برخلاف نظر تبلیغاتی ساواک خواسته «بی سروصدا اقدام شود»

1536263_989