دو نوع فشار خون بالا از دیدگاه طب سنتی/ تدابیر طب سنتی برای کاهش هر کدام از آنها