فرزانه فصیحی: ۸۰میلیون تومان پاداش گرفتم ۱۷۰۰ یورو هم خودم گذاشتم؛ دادم به مربی‌ام/ این وضعیت من را اذیت می‌کند/ امکانات ورزشی فقط یک شوخی است!