برخی از مشکلات تیم ملی خوشحال هستند/ مشکلات مالی فدراسیون ارتباطی با تیم ملی ندارد