شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#مسکن#کارگران#دولت

حق مسکن کارگران به حقوق فروردین می‌رسد؟

حق مسکن کارگران به حقوق فروردین می‌رسد؟

ایلنا: پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان به ۹۰۰هزارتومان در جلسه سیصدو چهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار تصویب شد اما ضمانت اجرای آن با تصویب دولت بود که روز چهارشنبه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از تصویب ۹۰۰هزارتومان خبر داد.

بهادری جهرمی گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در جلسه هیأت دولت بررسی شد و همان مبلغ ۹۰۰هزار تومانی پیشنهادی شورای‌عالی تصویب شد.

با تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی در دولت، پرداخت این مبلغ با حقوق فروردین کارگران الزامی است.

پیش از این هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به ابلاغ بخشنامه مزد ۱۴۰۲ از سوی وزیر کار به استان‌ها گفته بود: کمک هزینه مسکن کارگران در راستای تسهیل تأمین مسکن کارگران از جمله حقوق قانونی کارگر در قانون کار است که برای سال ۱۴۰۲ در شورای‌عالی کار ماهیانه ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. قابلیت اجرای این مصوبه از ابتدای فروردین ماه است.

وی بیان کرده بود: به دلیل اینکه دستمزد ۱۴۰۲ در آخرین روز سال ۱۴۰۱ تعیین شد، وزیرکار بیان کرد که در نخستین جلسه سال ۱۴۰۲ حق مسکن را برای تصویب به دولت ارائه می‌کند تا در هیأت وزیران تأیید شود. اما قابلیت اجرای این مصوبه از ابتدای فروردین ماه است. تا زمان تصویب این مصوبه در هیأت وزیران درصورتی که بنگاه‌های اقتصادی در امسال کمتر از ۹۰۰هزار تومان پرداخت کنند مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدا امسال هستند.